ព័ត៍មានថ្មីៗទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ

សិរិវិថីព្រះសុរាម្រិត ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ និងខេត្តក្រចេះ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.kratie@gmail.com, គេហទំព័រ : www.kratie.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧